ELa nostra estratègia es basa a donar una resposta mèdica professional, un servei humà i sensibilització de la companyia cap a la prevenció i promoció d’hàbits de vida saludables.

   Es per això que el sistema de gestió de Qualitat es verdaderament important a la nostra empresa i la direcció s’encarrega de la seva aplicació, GrupDURAN la manifesta de la següent manera:

 

 • OBTENIR LES MILLORS IMATGES UTILITZANT ELS PROTOCOLS.
 • ELABORAR INFORMES MÈDICS DE LA MÀXIMA QUALITAT I PRECISIÓ, DESENVOLUPANT PROGRAMES DE FORMACIÓ CONTINUA AMB TENDÈNCIA A LA MILLOR QUALIFICACIÓ DELS NOSTRES TREBALLADORS.
 • GARANTIR UN ESTAT EXCEL·LENT DE TOTES LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS.
 • COMPROMÍS EN COMPLIR LES EXIGÈNCIES, REQUISITS I EXPERCTATIVES EXPLÍCITES DE LES PARTS INTERESSADES, COMPLIMENT DELS REQUISITS LEGALS I REGLAMENTARIS, AIXÍ COM TREBALLAR EN UN PROCÉS DE MILLORA CONTINUA.
 • AJUDAR-NOS DELS PROVEIDORS PER MILLORAR LA QUALITAT.

D’aquesta manera GrupDURAN assegura que:

 • ÉS COMUNICADA DINTRE I FORA DE LA ORGANITZACIÓ.
 • ÉS REVISADA CONTÍNUAMENT, PER LA SEVA ADEQUACIÓ.
 • A PARTIR DE LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES S’ESTABLEIXEN ELS OBJECTIUS DE LA EMPRESA.