Crani i sistema nerviós.

PATOLOGIA Elecció RESSONANCIA MAGNÉTICA Elecció TAC
Malformacions cerebrals congènites Sempre
Anomalies de sustancia blanca Sempre: exploració del crani i medul·la cervical
Malalties inflamatòries o infeccioses Encefalitis. Meningoencefalitis
Epilèpsia Sempre
Vascular Sempre Únicament per descartar hemorràgia
Síndromes neurocutànies Estudi inicial
Tumors cerebrals Estudio prequirúrgico. Tumores supratentoriales y de fosa posterior. Búsqueda de metástasis cerebrales
Patologia vascular Accident vascular transitori. Valoració hemorràgia crònica. Isquèmia hiperaguda Accident vascular agut.
Hidrocefàlia Normotensiva. Sempre amb valoració dinàmica. En el seguiment de la vestriculostomia En el seguiment de tractament
Malalties degenerativas Degeneració espinoolivopontocerebelosa
Traumatisme cranial Valoraciò del daño neuronal Sempre. En substitució de RX
Cefalea Només en casos de llarga evolució i/o TC no concloent Cefalea aguda o posttraumàtica
Neuropatia perifèrica Patologia del VIII parell. Hipoacúsia progressiva. Nervi facial. Paràlisi de Bell
Hipòfisia Sempre Sempre, davant la sospita de lesió òssia o extensió al si cavernós i si esfenoide
Oïda interna i/o mig. Crani ossi Valoració caixa timpànica i estructures òssies
Lesió fossa posterior Sempre
Demència Sempre

Cap y coll

PATOLOGIA Elecció RESSONANCIA MAGNÈTICA Elecció TAC
Articulació temporomandibular Valoració de la disfunció ATM i del seguiment terapèutic. Estudi del menisc. Malformació o displàsia de còndil
Ocular/Òrbita Lesions tumorals. Pseudo tumor inflamatori. Neuritis òptica. Patologia muscular extrínseca. Valoració de coroide davant de cristal-lí opac. Sols lesions orbitàries. Malformacions. Quist epidermoide. Traumatisme
Base de crani Malformacions vasculars. Fístules carotidocavernoses Evaluación estructuras óseas. Malformaciones óseas
Coll Valoració tumoral de parts toves. En nens de 2 anys està Siempre indicat, pel risc d’irradiació de la glàndula tiroide amb altres tècniques
Lesiones de cuello, parótidas, tiroides Estadiaje i diagnóstico tumoral
Laringe Estudi extensió en neoplàsies. Afectació de la cadena òssia
Sins Fracàs terapèutic o problemes diagnòstics en la sinusopatia
Facials Malformacions facials

Raquis, Columna i Pelvis

PATOLOGIA Elecció RESSONANCIA MAGNÈTICA Elecció TAC
Columna cervical Patologia del plexe braquial traumàtica. Rediculopatia evident i/o aguda. Descartar lesió de la medul·la en l’esclerosi múltiple. Clínica piramidal d’origen medul·lar. Tumor paravertebral
Columna dorsal Radiculopatia evident. Lesió medul·lar excepte esclerosi múltiple. Lesió discal (degenerativa, traumàtica o ing¡flamatòria). Tumor paravertebral Tumor ossi i/o paravertebral
Columna lumbar Radiculopatia per sobre de L3. Radiculopatia amb TC negatiu. Estenosi de canal (estudi preoperatori). Espondilodiscitis. Valoració postoperatòria. Tumor paravertebral Radiculopatia L3-S1. Valoració postoperatòria. Tumors paravertebrals
Medu-la Sospita de patologia medul·lar de qualsevol etiologia. Inclou l’estudi cervical i dorsal
Pelvis Fractura o tumor ossi

Sistema Musculoesquelètic

PATOLOGIA Elección RESSONANCIA MAGNÉTICA Elección TAC
Partes landas Caracteritzación de tumores. Estudio extensión tumoral
Hueso Extensión local de tumor óseo. Necrosis ósea
Rodilla Lesión meniscal. Valoración quirúrgica. Condropatía. Lesión aguda de ligamentos cruzados o laterales. Sospecha de lesión condral o sinovial (agua y crónica) Valoración prequirúrgica de las prótesis. Examen 3D
Hombro Lesión aguda del manguito. Lesión susceptible de tratamiento quirúrgico. Lesión de rodete o glenoide
Tobillo – Pie Lesión tendinosa o ligamentosa susceptible de tratamiento quirúrgico. Lesión del tendón de Aquiles. Lesión sinovial crónica. Inestabilidad crónica. Necrosis vascular. Valoración del neuroma de Morton
Cadera Necrosis vascular. Osteoporosis transitória. Enfermedad de Perthes. Valoración prequirúrgica de les prótesis. Examen 3D
Codo Sospecha lesión osteocondral. Lesión sinovial o capsular. Necrosis vascular. Traumatismo
Muñeca-Mano Lesión fibrocartílago. Lig. Triangular. Sospecha lesión sinovial. Necrosis vascular. Lesión del escafoides inestable. Traumatismo

Abdomen

PATOLOGIA Elección RESSONANCIA MAGNÉTICA Elección TAC
Fetge Valoració tumoral
Via biliar Valoració tumoral
Pàncrees Pancreatitis estadiatge
Ronyó Traumatisme. Estadiatge
G. Adrenals
Pelvis
Abdomen en general Estadiatge de neoplàsies d’origen abdominal. Aneurisma aòrtic.
Altres neoplàsies Estadiatge n. testicle i de limfomes. Estadiatge de n. pròstata

Tòrax

PATOLOGIA Elecció RESSONANCIA MAGNÉTICA Elecció TAC
Caixa toràcica Traumatisme toràcic. Malformacions
Mediasti Avaluació de canal raquidi en masses mediastíniques Estadiatge neoplàsia. Aneurisma aòrtica dissecció. Tromboembolisme pulmonar
Tumors de parènquima Seguiment postquirúrgic. Estudi del vessament pleural en pneumectomies. Lesió de l’àpex pulmonar. Plexopatia braquial
Pulmó o parènquima Bronquiectàsia – emfisema. Valoració de malalties intersticials. Estadiatge. Recerca de metàstasi. Seguiment postquirúrgic
Pleura Embassament pleural. Tumor pleural

Angiografia

PATOLOGIA Elecció RESSONANCIA MAGNÉTICA Elecció TAC
Vasos intracranials Despistatge d’aneurismes. Valoració de flux en isquèmia. Estudi del polígon de Qillis prequirúrgic. Trombosi venosa. Mapping tumoral. Compressió extrínseca vasculonerviosa a fossa posterior Hemorràgia aguda. Despistatge d’aneurismes
Troncos supraaòrtics Junt amb doppler. Substituta d’angiografia RX en patologia obstructiva crònica (bifurcació).Seguiment de l’endarteriectomia. Malaltia oclusiva. Robatori de la subclàvia
Tòrax Aneurisma aòrtic. Dissecció. Malaltia congènita. Seguiment de l’empelt arterial. Trombosi venosa del mediastí Tromboembolisme pulmonar. Aneurisme aòrtic. Dissecció
Abdomen – pelvis Aneurisma aòrtic. Planificació quirúrgica. Estenosi i aneurismes d’artèries viscerals. Obstrucció crònica del sector aortoilíac. Seguiment postquirúrgic de trasplantament renal. Estudi de l’arbre portal Aneurisme aòrtic. Estenosi i aneurismes d’artèries viscerals
Sistema arterial perifèric Substitut de l’angiografia diagnòstica convencional. Permet examen dinàmic. Valoració flux distal d’extremitats inferiors